Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2021

Beedle ehf. (Höfðabakki 9, 110 Reykjavík, IJsland, P:+354 520 5310) is gewijd aan de bescherming van privacy en vertrouwelijkheid. Dit privacybeleid beschrijft hoe Beedle ehf de persoonsgegevens van Gebruikers van Beedle verwerkt.

Introductie

Beedle wordt beheerd door Beedle ehf, een softwarebedrijf dat al meer dan twintig jaar educatieve oplossingen ontwikkelt om onderwijs en leren te ondersteunen. Beedle biedt een planningstool binnen Microsoft Teams om bronnen voor docenten te organiseren. Het stelt docenten in staat om plannen voor de lange en de korte termijn te maken, te bewerken en te uploaden. Bovendien biedt Beedle eenvoudige navigatie naar opgeslagen bronnen die voor die dag nodig zijn, door een optie ‘link naar agenda’ te bieden. Hoewel Beedle is ontwikkeld voor leraren en mensen die binnen het onderwijs werken, verrijkt het elke documentrijke sector die baat zou kunnen hebben bij een bestandsorganisatiesysteem dat samenwerken aanmoedigt.

Beedle is te vinden in de App Store in Microsoft Teams. Om Beedle te kunnen gebruiken, moet de school of docent (hierna de gebruiker) dus een Microsoft 365 Licentie hebben. De gebruiker is de gegevensbeheerder van de informatie die hij maakt, uploadt, of deelt met Beedle en moet ervoor zorgen dat deze verwerking eerlijk en rechtmatig is (zie Gebruiksvoorwaarden). Beedle ehf is de gegevensbeheerder met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens die de gebruiker deelt met het bedrijf bij het toevoegen van Beedle aan Microsoft Teams.

Persoonsgegevens

Beedle in Microsoft Teams

Wanneer een gebruiker Beedle en zijn diensten toevoegt, verzamelen we: hun naam, Office 365-gebruikers-ID, e-mailadres, Office 365-tenantgegevens (id, naam, land en tenanttype (bijv. EDU)), rol (bijv. docent of student), browser en het IP-adres om de gebruiker te kunnen identificeren en het account te kunnen beheren. Deze gegevens worden gebruikt om de service te verbeteren, voor foutrapportage, markonderzoek en marketingactiviteiten – inclusief sociale mediaplatforms en gepersonaliseerde advertenties op zoeknetwerken. Alle verzamelde gegevens worden alleen en zonder uitzondering door Beedle gebruikt.

Beedle Guardian-app

Wanneer een school de Beedle Guardian-app instelt in Microsoft Teams, verzamelen we: Guardian -e-mail, Guardian-naam en Guardian-telefoonnummer(optioneel). Deze gegevens worden gebruikt voor foutrapportage om de service te kunnen verbeteren.
Wanneer een ouder/voogd een account aanmaakt in de Guardian-app verzamelen we: Guardian-naam en Guardian-wachtwoord.

Gegevensopslag

De gegevens worden opgeslagen binnen de EU/EER en de service wordt uitgevoerd in Microsofts Azure Cloud Service (Noord-Europa), die zich in Ierland bevindt. De Beedle-database slaat plannamen, bestandsnamen en koppelingen naar de SharePoint-URL’s op, wat betekent dat de inhoud van de bestanden zelf niet rechtstreeks toegankelijk is voor Beedle Team-leden. Wanneer gebruikers bestanden uit hun SharePoint verwijderen, worden alle koppelingen en bestandsnamen ook uit Beedle verwijderd. Alle invoergegevens worden maximaal 1 jaar van inactiviteit bewaard en daarna verwijderd.
We slaan de gegevens die toegankelijk zijn in de app veilig op uw apparaat op. We verzamelen ook anonieme foutrapportage- en gebruiksgegevens om onze service te verbeteren.

Webopslag

Beedle gebruikt HTML5 LocalStorage om de gebruikerservaring te optimaliseren. LocalStorage slaat gegevens op de computer van de gebruiker op, waardoor snellere laadtijden mogelijk zijn. Anders dan bij cookies het gevalis, is LocalStorage niet leesbaar, behalve door de browser van de gebruiker en wordt het niet naar de server verzonden. Beedle gebruikt LocalStorage niet om gebruikers te volgen. De gebruiker kan alle LocalStorage wissen door de cache van de browsers te wissen.

Veiligheid

Beedle ehf hecht als gegevensbeheerder en gegevensverwerker sterk aan het verwerken van persoonsgegevens met de passende beveiligingsmaatregelen om de bescherming ervan te waarborgen. Beedle ehf werkt conform de eisen van ISO-27001 informatiebeveiligingsnormen. Alle beveiligingsmaatregelen die worden genomen zijn gebaseerd op gegevensclassificatie en gegevensproceseffectbeoordelingen. Het bedrijf heeft een schriftelijk beveiligingsbeleid en voert regelmatig een risicobeoordeling voor gegevensverwerking uit. Een regelmatige evaluatie en beoordeling van de effectiviteit van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van alle verwerkingen van gegevens te waarborgen, wordt uitgevoerd en wordt geleid door Beedle’s Databeveiligingsfuncyionaris.

Gebruikersrechten

Alle betrokkenen van wie Beedle ehf persoonsgegevens verzamelt, hebben het recht om te weten welke informatie over hen wordt verzameld en binnen het bedrijf is opgeslagen. Dit privacybeleid heeft vastgesteld om welke informatie (in detail) het gaat en met welk doel die is verzameld/opgeslagen. Gebruikers kunnen toegang vragen tot hun persoonlijke gegevens en Beedle ehf vragen om eventuele onjuistheden in de persoonlijke informatie te corrigeren. Gebruikers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking of hun persoonlijke gegevens te laten wissen of verwijderen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Beedle dpo@beedle.co).

Wijzigingen en herziening

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid regelmatig zal worden herzien en op elk moment kan veranderen, als gevolg van de wijziging van (uitvoering van)wetten (al dan niet op het gebied van persoonlijke gegevens), wijzigingen in de service, de bedrijfsvoering van Beedle, en de omgang met persoonlijke gegevens, en wetten .

Klachten

Als een gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens bij Beedle ehf in een concreet geval niet voldoet aan de toepasselijke wet- of regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en Beedle zich niet houdt aan veilige gegevensverwerkingsmethoden, kande gebruiker een klacht of kennisgeving sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@beedle.co). Gebruikers hebben ook het recht om de juiste gegevensbeschermingsautoriteit te benaderen als ze van mening zijn dat hun privacyrechten zijn geschonden of als ze van mening zijn dat de privacywetgeving is geschonden.

Contact

Als er zorgen, opmerkingen of verzoeken zijn over dit privacybeleid en de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@beedle.co).

 

Cookiebeleid en -gebruik

Heb je vragen? Stuur ons een bericht!

support@beedle.co

Locatie

Hoofdkantoor – IJsland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Zwitserland
Spanje
Zweden
Nederland
Polen

support@beedle.co

Social Media