Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2021

De volgende Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) regelen de gebruikersrelatie met Beedle als een Teams-invoegtoepassing en via de Beedle Guardian-app (beide de “Service” genoemd) die wordt beheerd door Beedle ehf (“ons”, “wij” of “onze”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

De toegang tot en het gebruik van de Service is afhankelijk van de aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden door de gebruiker. Deze Voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als de gebruiker het niet eens is met een deel van de voorwaarden, heeft de gebruiker mogelijk geen toegang tot de Service.

Beschrijving van de Dienst

De Beedle-invoegtoepassing, door Beedle helpt de werkdruk van leraren te verminderen door verbeterde functionaliteit te bieden in Microsoft Teams (bijvoorbeeld planning, klassenlijst, dagboek en beoordelingen). De optionele Beedle Guardian-app biedt ouders en voogden informatie, waaronder aanwezigheids- en opdrachtgegevens.

Gratis proefversie

Beedle is gratis en kan door iedereen met een Microsoft 365 Licentie worden gedownload. Beedle ehf behoudt zich te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om de algemene voorwaarden van de Gratis Proefversie te wijzigen of de Gratis Proefversie te annuleren.

De Guardian App is beschikbaar als uitbreiding op onze gratis proefversie en kan gratis worden gebruikt voor het schooljaar 20/21.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud

Onze Service stelt gebruikers in staat om bepaalde inhoud op te slaan, te linken, te delen en anderszins beschikbaar te stellen als informatie, tekst, afbeeldingen of ander materiaal. De gebruiker is verantwoordelijk voor inhoud die naar de Service wordt geüpload of in de Service wordt gemaakt, inclusief de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Alle rechten, titels en belangen in en op alle gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen en andere materialen die aan de Service worden verstrekt, zijn eigendom van de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor het bepalen of gebruikersinhoud al dan niet legaal, passend, eerlijk en rechtmatig is. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beveiliging, gegevensopslag, en het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Beperking

De gebruiker stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of zijn Documentatie programmatisch of handmatig te kopiëren, wijzigen, aanpassen, decompileren of reverse engineeren, verkopen, distribueren, verzenden of demonteren en dit ook niet aan derden toe te staan. Bovendien is elk gebruik van de Service anders dan voor het beoogde doel ten strengste verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Beedle ehf, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, gebruiksverlies, goodwillverlies of andere immateriële verliezen, als gevolg van de toegang van of het gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; elk gedrag of inhoud van een derde op de Service; alle inhoud die is verkregen van de Service; en ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van de transmissies of inhoud van de gebruikers, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische basis, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs ook als met een hierop ingesteld rechtsmiddel het beoogde essentiële doel niet is behaald.

Disclaimer

Het gebruik van de Dienst door de gebruikers is op eigen risico. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties. Beedle ehf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op elk moment of op elke locatie, dat eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de resultaten van het gebruik van de Service zullen voldoen aan de gebruikersvereisten.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van IJsland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als er een herziening van het materiaal plaatsvindt, zullen we proberen een kennisgeving aan te bieden voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald. Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contacteer ons

Als er vragen zijn over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op: support@beedle.co

Heb je vragen? Stuur ons een bericht!

support@beedle.co

Locatie

Hoofdkantoor – IJsland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Zwitserland
Spanje
Zweden
Nederland
Polen

support@beedle.co

Social Media

Planning

Zoek een speciale ruimte voor plannen, evaluaties en doelstellingen om een reeks beproefde lesplannen op te bouwen. Integreer, organiseer en hergebruik Microsoft Teams Assignments met je planning.

Aanwezigheid

Registreer aanwezigheid voor elke student in een team met de optie om opmerkingen toe te voegen, toekomstige afwezigheden in te plannen en de aanwezigheidsgeschiedenis te bekijken.

Kalender

Krijg een overzicht van geplande lessen en deel plannen met studenten. Schakel snel tussen de kalender en individuele plannen, inclusief doelstellingen en Microsoft Teams-opdrachten

Beoordeling

Leg ad-hoc cijfers vast of toets aan leerdoelen, voeg kolommen voor gemiddelden en totaal toe voor een beter overzicht.

Klassenlijst

Krijg een snel en functioneel overzicht van uw studenten in de klas. Selecteer snel willekeurig studenten of maak groepen van een willekeurig aantal. Klas- of groepslijsten kunnen eenvoudig worden gedownload of afgedrukt.

Doelen

Definieer succescriteria, leerdoelen en curriculum doelen en koppel deze aan Beedle Planning, of leg leervoortgang vast in Beedle Assessment.

Dagboek

Maak aantekeningen, opmerkingen en feedback over studenten. Tag opmerkingen ter referentie, deel ze met leraren of studenten en sorteer ze eenvoudig om te downloaden of af te drukken.

Guardian app

Deel relevante Beedle-gegevens en Microsoft Teams-opdrachten met voogden en ouders, zodat deze tijdig worden geïnformeerd.

Krachtige functionaliteit voor lesgeven in Microsoft Teams

Beedle voegt educatieve functionaliteit toe aan Microsoft Teams, zodat u al uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren zonder Teams te verlaten. Direct na het installeren van Beedle kunt u Beedle installeren als tabbladen voor uw lessen. U kunt direct beginnen met plannen, het organiseren van uw Microsoft Teams-opdrachten, het registreren van opmerkingen over studenten, het bijwonen van de les, het vastleggen van ad-hocbeoordeling of leervoortgang en nog veel meer …

Meer informatie →

Plannen

 • Lessen plannen in flexibele formaten
 • Microsoft Teams-opdrachten organiseren
 • Digitale bronnen opslaan en ernaar verwijzen
 • Plannen inroosteren in een gedeelte agenda
 • Plannen en opdrachten volgend jaar hergebruiken
 • Doelstellingen koppelen aan lessen

Lesgeven

 • Ad-hocbeoordeling vastleggen
 • Beoordelen aan de hand van doelstellingen
 • Studentengroepen beheren
 • Feedback opnemen en categoriseren
 • Reflecteren en samenwerken aan lessen
 • Neem deel aan de les

Engageren

 • Veilig plannen en resources delen
 • Leerdoelen delen
 • Geef leerfeedback
 • Belangrijke deadlines publiceren
 • Details van MS Teams-toewijzing delen

Toegevoegde waarde voor Voogden

 • Volledige inzicht in opdrachten
 • Aanwezigheid zichtbaarheid
 • Belangrijkste deadlines en evenementen
 • Dagboek opmerkingen
 • Nieuws en aankondigingen
 • Veilige tweerichtingscommunicatie

Leren zichtbaar
gemaakt voor
Voogden / Ouders

Onderwijs is geen eenrichtingsproces, maar vereist een gezamenlijke, teambenadering. Met de Beedle Guardian-app krijgen ouders en voogden toegang tot de functionaliteit van Beedle en Microsoft Teams en kunnen ze deelnemen aan het leerproces, evenals het bijhouden van andere informatie die door de school van hun kind wordt gedeeld.

Beedle transformeert Microsoft Teams in een oplossing voor in de klas en voor de klassenmanagement

Beedle maakt Microsoft Teams vertrouwd, effectief en productief voor leraren, terwijl de IT-omgeving minder complex en robuuster wordt.

Elimineer duplicatie van gegevens of synchronisatie tussen systemen – Beedle werkt volledig met uw schoolinstellingen en gegevensbeheer.

Docenten omarmen Microsoft Teams in hun dagelijkse werk

Beedle is rechtstreeks gebouwd in Microsoft Teams en biedt een vertrouwde, intuïtieve omgeving voor het plannen, lesgeven en betrekken van studenten en gezinnen bij de manier waarop leraren van natuur werken. Met Beedle en Microsoft Teams vinden leraren een complete oplossing voor al hun dagelijkse klasactiviteiten.

Afgeschermd achter de Microsoft Cyber Defense Operations

Beedle wordt veilig gehost en uitgevoerd in Microsoft Azure, waar alle gegevens en inhoud worden opgeslagen, extra documenten worden opgeslagen in uw eigen SharePoint-omgeving voor scholen. Beedle maakt deel uit van Microsoft Teams en neemt office 365-instellingen, privacy- en beveiligingsinstellingen van uw school over. De privacy van studenten kan worden gewaarborgd.

Optimaliseer uw Microsoft IT-omgeving

Onderhoud één veilig en beheersbaar technologieplatform met Beedle als onderdeel van uw Microsoft Teams-omgeving. Zonder extern systeem om mee te beheren of te integreren, werkt Beedle met uw schoolinstellingen en gegevens en bouwt bovenop; geen duplicatie van gegevens of synchronisatie tussen systemen.

Snel en veilig installeren probeer Beedle uit, het is gratis!

Met erkenbaar ontwerp, bekende gebruikerservaring en intuïtieve workflows, Leraren genieten van Beedle in een kwestie van minuten. Ga vandaag nog aan de slag door Beedle rechtstreeks vanuit uw Microsoft Teams Apps Store voor scholen te installeren.